Spa, релакс и антистрес

Стрес - прични и симптоми

От

Публикувана:
Последна редакция: 22/08/2019
Какво е стресът?
Стресът е природен факт – външна сила, която въздейства на хората. Човек реагира на стрес по начин, който се отразява както на него така и на заобикалящата го среда. Взаимодействие на сили или енергия има между всички видове жива и нежива материя във вселената. Съществува обаче различие в начините, по които всяко живо същество реагира на своята среда. От тези разлики зависи оцеляването на отделните видове.
Заради изобилието от стресови ситуации в съвременния живот, приемаме стрес като негативно изживяване. От биологична гледна точка обаче, стресът може да бъде неутрално, отрицателно и положително събитие.
Стресът като явление зависи както от външни, така и от вътрешни фактори. Външни фактори са физическата среда, включително местоработата, отношенията с другите около нас, семейната среда, а също и ситуациите, предизвикателствата, трудностите и очакванията, с които се сблъскваме ежедневно. Вътрешните фактори определят начина, по който тялото ни реагира и се справя с външните стресови фактори. Вътрешните фактори, които въздействат на способността ни да се справяме със стреса, включват начина ни на хранене, общото ни здравословно и емоционално състояние, както и времето, което отделяме за сън и почивка.
Стресът може да се определи като една от основните причини за еволюционното ни развитие. Именно видовете, които са се адаптирали най-добре към причинителите на стрес, са оцелели и са еволюирали.
Човекът е най-адаптивното същество на планетата и това се дължи на развитието на човешкия мозък, особено тази част от него, наречена неокортекс. Приспособимостта ни до голяма степен се дължи на честите промени и множеството стресови фактори, с които се сблъскваме и преодоляваме ежедневно. За разлика от останалите живи същества, ние можем да живеем във всякакви климатични условия и екосистеми, и на различни надморски височини. Нещо повече, днес ние обитаваме въздуха, морското дъно, дори космоса, където никое друго живо същество не би могло да оцелее. Ако сме постигнали всичко това, ръководени от необходимостта да преодолеем стресовите фактори, тогава какво му е лошото на стреса?

Какви са признаците и симптомите на недобре контролирания стрес?
Прекомерният стрес може да се прояви под формата на различни емоционални, поведенчески, дори физически симптоми. Симптомите на стреса варират значително между отделните индивиди. Обичайните соматични симптоми, описани от тези, които са подложени на интензивен стрес, включват неспокоен сън, напрежение в мускулите, главоболие, стомашночревни смущения и хронична умора. Емоционалните и поведенческите симптоми, които придружават стреса, се изразяват в нервност, тревога промяна в хранителните навици, включително преяждане и липса на апетит, загуба на ентусиазъм и енергия, променливо настроение. Разбира се, не е задължително тези симптоми да са свързани с наличието на стрес, тъй като много често те съпровождат и редица други медицински и/ или психологически състояния.
Известно е че при стрес, хората имат склонност да се ангажират с вредни навици, като например употреба на алкохол и наркотици, пушене, лош подбор на храна. Това нездравословно поведение може да засили симптомите на стреса.

Кой е най-уязвим на стрес?
Стресът е строго индивидуално изживяване. Това, което някои определят като силен стрес, за други е преживяване от съвсем различен характер. Стресът се проявява в разнообразни форми и засяга хора от различни възрастови и социални групи. Не съществува стандарт, според който може да се предвиди степента на стреса при отделните индивиди. Не е задължително да работите в стресови условия за да изживеете стрес. Силата на стреса зависи от редица индивидуални фактори, каквито са физическото здраве, качеството на междуличностните взаимоотношения, сложността на поетите от нас ангажименти и отговорности, степента на зависимост на другите от нас, очакванията на околните, подкрепата която получаваме от другите и интензивността на промените или травматичните събития в живота ни.
На база всичко това все пак могат да се направят конкретни изводи. Хората от социални групи с висока степен на подкрепа са по-слабо изложени на стрес и могат да се похвалят с душевно спокойствие, за разлика от тези, които не осъществяват адекватни социални контакти. Хората, които страдат от недохранване и липса на спокоен сън или тези, които имат психични проблеми, трудно се справят с напрежението и стреса, които ежедневието им поднася. Определени стресови фактори се асоциират с конкретни възрастови и социални групи. Децата, работещите родители и възрастните хора са пример за групи, които често са изправени пред стресови ситуации във връзка с прехода от една възраст към друга.

Какъв е ефектът от стреса от медицинска и психологическа гледна точка?
Изследванията показват, че голяма част от съвременните заболявания се дължат на стрес. Такива заболявания са депресията, високото кръвно налягане и сърдечносъдовите заболявания, определени стомашночревни смущения, някои форми на рак, дори самия процес на стареене. Също така стресът може да усили честотата и интензивността на главоболието, пристъпите на астма, колебанията в нивото на кръвната захар при пациенти с диабет Има научно доказателство и за това, че хората подложени на психологически стрес са по-предразположени към настинки и други инфекции, отколкото тези който живеят в по-спокойна среда. Прекомерният психологически стрес може да причини както временни (преходни) така и дълготрайни (хронични) симптоми на сериозно психиатрично заболяване, известно като посттравматичен стрес.

Заключения относно последиците от стреса
Неконтролируемият, непредсказуем и постоянен стрес оказва огромно въздействие върху нашето физическо и психическо здраве. Стресът може да започне още в утробата и да продължи да оказва влияние през целия ни живот. Едно от патологичните последствия от стреса е придобитата безпомощност, която води до безнадеждност и клинична депресия. На прекомерния или хроничния стрес се дължат и заболявания като хроничното безпокойство, високото кръвно налягане и голяма част от сърдечните заболявания.
Природата ни е осигурила механизми, чрез които да се справяме със стресовите фактори. Подсъзнателно ние знаем, че прекалено много стрес, особено този, който не можем да предвидим или контролираме, е вреден и опасен за нашето здраве.

Как можем да контролираме стреса?
Ако сме наясно с причините за стреса и отрицателните последици от него можем да си съставим няколко стратегии за борба с него.

Първа стъпка в успешния контрол над стреса са физическите упражнения и познаване на техниките за преодоляване на стреса Тъй като при естествени условия реакцията срещу стресов фактор ни принуждава да се справим или избягаме от него, човешкият организъм има първична нагласа за действие. Редовните упражнения помагат за редуциране нивото на производство на стресови хормони и вещества, които влияят на нервната система. Следователно упражненията биха могли да ни помогнат да избегнем вредата, която стресът може да нанесе на здравето ни в дългосрочен план. Изследванията показват, че редовните тренировки имат потенциала на антидепресант за много хора.
Източните култури практикуват медитация от дълбока древност. Днес медитацията, като форма за борба с напрежението и стреса, е позната и в страните от западния свят. Една или две медитационни сесии на ден биха могли да имат дълготраен и благотворен ефект върху нашето здраве. Известно е, че медитаторите могат до голяма степен да контролират кръвното налягане и пулса си.
Алкохолът и лекарствата имат негативни последици върху нас когато сме изложени  на стрес. За да редуцирате стреса е необходимо да преустановите прекомерната консумация на алкохол и употребата на лекарства В стресови ситуации хората често търсят отдушник и намират такъв в лицето на вредни за тях вещества. За съжаление тези средства често имат обратен ефект и подсилват чувствителността на индивида към стресовите фактори. В резултат дори малките и незначителни проблеми стимулират производството на голямо количество стресови хормони. Нещо повече, опитите проблемите да бъдат маскирани с алкохол и медикаменти често пречат на индивида да се изправи лице в лице с проблема. В последствие човек няма способността да изгради ефективна стратегия за справяне със ситуацията и елиминиране на стреса.
В действителност дори лекарствата срещу депресия и хронично безпокойство, предписани от лекуващ лекар биха могли да имат противоположен ефект. Затова този вид медикаменти трябва да се използват внимателно и под наблюдението на медик. В случай че прекомерният стрес предизвика по-сериозни психиатрични проблеми, като например появата на посттравматичен стрес, клинична депресия или хронично безпокойство тогава психотропните лекарства биха били от изключителна полза.
Известно е че хроничният стрес е изключително вреден, затова е важно да правите почивки по-често. По време на обяд не говорете за работа. Вместо почивка за кафе, направете кратка разходка. Използвайте почивните дни за релаксация.
Направете работата си и живота в семейната среда предсказуеми. Независимо от всичко обаче рутината не може да предотврати неизбежното, но все пак би могла да ви помогне да реагирате благоприятно на непредвидените събития. Научете се да мислите в перспектива и бъдете в готовност за възможните последици, добри или лоши, които могат да ви сполетят на работа или вкъщи. Обмисляйте примерни сценарии и начините за реакция спрямо тях. С такава подготовка бихте могли да трансформирате стресовите фактори в позитивни събития.
Тези от вас, които имат нужда от помощ за борбата със стреса могат да получат такава в специализираните центрове за контрол и управление на стреса. Консултациите и груповите терапии са средство за редуциране на симптомите на стреса и подобряване на общото здраве и начин на мислене.

Още от Spa, релакс и антистрес

 • 2013-12-01 08:00

  Техниките които ще разгледаме са дълбоко дишане, Прогресивно Мускулно Релаксиране и "отпускаща реакция". ......
 • 2012-10-02 00:00

  Стреса е субективен. Различните хора реагират по различен начин на стресови преживявания. Макар че събитията, които......
 • 2012-07-17 08:00

  Средата в която живеем е пълна с стресори. Има различни елементи около нас, които са причина за различните видове......
 • 2011-05-13 08:00

  Чувствате върху себе си прекалено голямо напрежение и изисквания? Не можете да спите от притеснения за контролни и......
 • 2011-05-13 05:00

  Бaланса между дома, работното място и психологичесото състояние е много важен. Малкото стрес не е проблем, но ако е в......