Spa, релакс и антистрес

Вътрешни стресори

От

Публикувана:
Последна редакция: 22/08/2019
Вътрешните стресори са в нас през цялото време. Ние ги носим в себе си. Те са породени от нас и заобикалящата ни среда. Те са разделени в десет категории:

Поза
Вашата поза може да ви накара да се чувствате стресиран. Ако сте задължени да седите в една поза за дълго време е много вероятно да се стресирате.

Темп
Ако вашата работа изисква да правите нещата с изключително бързи темпове, шансовете за получаване на стрес са високи. Липса на ритъм в работата също може да ви доведе до състояние на стрес.

Диета
Небалансираната или недостатъчна храна може да доведе до стрес Трябва да се храните полезно за да сте здрави.

Зависимости
Наркотиците, тютюнопушенето и алкохола може да предизвикат много стрес.

Упражняване
Недостатъчното правене на физически упражнения може да влоши състоянието на сърцето и да предизвика стрес.

Психология
Какво е мисълта ви, отнасяща се до конкретна ситуация? Ако не се настройвате с преобладаваща тенденция към текущата ситуация това може да предизвика много стрес.

Духовно удовлетворение
Ако не сте доволен от начина, по който живота ви се развива е много вероятно да се стресирате. Ако вашата естетика не ви удовлетворява, то стреса е един от нежеланите възможни ефекти.

Сексуално удовлетворение
Неудовлетворените сексуални желания или ограничаването на вашия сексуален израз може да предизвика много неудовлетворение което води до стрес.

Лично удовлетворение
Ако сте пренебрегнали вашия личен интерес и задоволство, емоционалния стрес не е далеч от вас. Игнорирането на личен интерес дава предпоставка за стрес.

Сетивно поведение
Вашите неврологични реакция към нещата които ви се случват, може да предизвикат стрес. Например някои хора се чувстват дискомфортно когато се движат с превозни средства. Това също е вид стрес.

Опознйте себе си и ще можете да откриете вашия стресор. След като намерите своя стресор и идентифицирате видът на стреса, от който страдате, можете да се поинтересувате от някои терапии и техники може ще ви спомогнат за намаляването на вашия стрес.

Още от Spa, релакс и антистрес

 • 2013-12-01 08:00

  Техниките които ще разгледаме са дълбоко дишане, Прогресивно Мускулно Релаксиране и "отпускаща реакция". ......
 • 2012-10-02 00:00

  Стреса е субективен. Различните хора реагират по различен начин на стресови преживявания. Макар че събитията, които......
 • 2012-07-17 08:00

  Средата в която живеем е пълна с стресори. Има различни елементи около нас, които са причина за различните видове......
 • 2011-05-13 08:00

  Чувствате върху себе си прекалено голямо напрежение и изисквания? Не можете да спите от притеснения за контролни и......
 • 2011-05-13 05:00

  Бaланса между дома, работното място и психологичесото състояние е много важен. Малкото стрес не е проблем, но ако е в......