Мъжко здраве

Генетични и социални фактори обуславят мъжката престъпност

Комбинация от фактори обуславят престъпното поведение и агресията при мъжете
От

Публикувана:
Последна редакция: 15/09/2019
Не средата или генетиката по отделно, а комбинацията от двете обуславят склонността на подрастващите към престъпно поведение, твърдят учени, които са намерили доказателства за феномена. 

Учени са стигнали до заключението, че три генетични полиморфизма, съчетани с определени социални фактори, предопределят предразположението към бъдещо агресивно и престъпно поведение.  След изследване на ДНК проби и социални фактори при над 1100 момчета от 7 до 12 клас, изследователите са установили, че съществува взаимодействие между специфични гени и влиянието на различни фактори на средата.   

Социалните науки вероятно трябва да вземат в предвид и генетичната информация когато изучават престъпността сред подрастващите. Властите също трябва да имат в предвид и двата фактора които определят това поведение.  Генетиката има влияние върху престъпното поведение, докато позитивните социални фактори като семейство, приятели, училище изглежда могат да компенсират и да подтиснат тази склонност. При липса на социален контрол ефекта на тези гени се засилва.  

Проучването води до извода, че генетичното предразположение не предполага непременно проявата на престъпно поведение – това дали тази склонност ще се прояви силно зависи от факторите на средата.

Още от Мъжко здраве