Медицински новини

д-р божидар нанев се срещна със заместник-регионалния директор на сзо за европа

От

Публикувана:
Последна редакция: 21/07/2018
Министърът на здравеопазването д-р Божидар Нанев се срещна с   д-р Нана Менабде - заместник-регионалния директор на Европейското регионално бюро на СЗО. На срещата присъства и ръководителят на представителството на СЗО в София Емилия Тончева.Г-жа Менабде отправи поздравления към министър Нанев за назначението му на високия пост и акцентира върху най-успешните направления на сътрудничеството с България – опазване на общественото здраве,контрола върху разпространението на птичия грип, техническата и методическа помощ за болничния сектор у нас /изграждане на лаборатория да борба с туберкулозата/. Изразена беше готовност за обогатяване на двустранното сътрудничество, което да включва и други приоритетни направления , посочени от българската страна. Г-жа Менабде подчерта, че СЗО е в състояние да осигури трансфер на експертизи, подготвени от висококвалифицирани специалисти, които могат да окажат активно съдействие на България, в т.ч. и за предстоящото усъвършенстване на здравносигурителния модел в България.На срещата бяха обсъдени перспективите и насоките на сътрудничеството между МЗ и СЗО, залегнали в 2-годишното двустранно споразумение, което след одобрение от българското правителство, предстои да бъде подписано в рамките на участието на министър Нанев на годишната среща на Регионалния комитетна здравните министри на страните-членки на СЗО в Копенхаген през м. септември т.г. Споразумението е изработено на основата на предоставените от МЗ стратегически приоритетни области в контекста на глобалните приоритети на СЗО, както и на стратегическа оценка на нуждите на нашата страна. Документът предвижда като основни насоки на техническо сътрудничество за периода 2010-2011 г.подобряване на организацията и управлението на здравните системи и предоставянето на здравни услуги, в т.ч. укрепване политиката на финансиране на здравеопазването; намаляване на здравната, социална и икономическа тежест на заразните болести-ранно откриване и реакция на основните епидемични и пандемични заболявания, както и укрепване на имунизационните системи;подобряване здравната промоцияи превенцията с акцент върху онкологичните заболявания; оптимизиране на подготовката за извънредни ситуации в условията на бедствия и кризи, по-специално услугите на спешната помощ и пилотни проучвания за междудържавно сътрудничество при кризи в здравеопазването. Реализацията в отделните приоритетни области ще се извърши на базата на програменработен план, разработен съвместно с представителя на СЗО у нас.    Министърът на здравеопазването д-р Божидар Наневзаяви, че освен ползата от практическата съвместна работа, сътрудничеството с влиятелна институция като СЗС е особено ценно за нашата страна, тъй като дава възможности за установяване на контакти със Световната банка и други организации за реализиране на конкретни проекти в системата на българското здравеопазване.Подчертано беше, че членството на България дава допълнителни възможности за обмяна на опит с другите страни членки с цел създаване на по-ефикасна здравна система. В тази връзка    д-р Нанев пое ангажимент българската държава в лицето на МЗ да участва активно във всички форуми на СЗО, което през последните години е било подценявано. Представителят на СЗО беше информиран за управленските приоритети на новото ръководство на МЗ. „Предстои в кратки срокове да решим редица ключови проблеми и в тази връзка тясното сътрудничество със СЗО е много необходимо и полезно”, подчерта министър Нанев.Сред темите на разговора беше бяха и актуалната ситуация в света във връзка с новия човешки вирус A/H1N1/ и мерките, които страните-членки на СЗО предприемат за ограничаване на неговото разпространение.Г-жа Менабде информира, че в рамките на посещението си у нас е представила кандидатурата си за директор на Европейското регионално бюро на СЗО – избор, който влиза в дневния ред на Годишната среща на Регионалния комитет в Копенхаген.

Още от Медицински новини