Медицински новини

България ще кандидатства за 8 мил.евро за програма „подобряване на контрола на туберкулозата”

От

Публикувана:
Последна редакция: 21/07/2018
Средствата ще се използват за периода 2010-2012 г.България ще кандидатства за 8 млн. евро от Глобалния Фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария. Средствата ще се използват за финансиране на дейностите от втората фаза на програмата «Подобряване на контрола на туберкулозата в България» за периода 2010 – 2012 г. Документите за кандидатстване за финансирането бяха одобрени днес на заседание на Националния координационен комитет за борба със СПИН и туберкулоза. То беше ръководено от министъра на здравеопазването д-р Божидар Нанев. Комитетът включва общо 40 представители на правителството и на гражданския сектор.Средствата ще бъдат използвани за дейности, насочени към постигане на основните цели на програмата у нас: намаляване на заболяемостта от туберкулоза в България от 40.1/100,000 през 2005 г. дo 36/100,000 през 2012 г., задържане на високото ниво на откриваемост на случаи с туберкулоза на 81% (значително над глобалната цел от 70%) и повишаване на относителния дял на пациентите с туберкулоза с успешен изход от лечението от 80% през 2004 г. до над 85% през 2012 г.Програмата «Подобряване на контрола на туберкулозата в България» се изпълняваот 2007 г. с финансовата подкрепа наГлобалния фонд. За първите две години от нейното изпълнение Министерството на здравеопазването е получило безвъзмездна помощ в размер на над 7 млн. евро. В резултат от действието на програмата през 2007 г. за първи път беше изготвен Национален регистър на всички пациенти с туберкулоза у нас. В страната работи и информационна система за епидемиологичен надзор на заболяването. Националната референтна лаборатория (НРЛ) по туберкулоза е сертифицирана за качество от Супранационалната лаборатория на СЗО в Италия.От ноември 2007 г. до 30 юни 2009 г. програмата е предоставила970 352 евро за медицинско оборудване и консумативи за специализираните лечебни заведения. Обучени са общо 1318 медицински специалисти. Предоставен е по един автомобил на всички 28 областни лечебни заведения и на Националната референтна лаборатория за по-ефективно изпълнение на дейностите по контрол на заболяването. Сключени са договори с 28 областни лечебни заведения на обща стойност 173 376 евро.До края на годината се предвижда със средства от програмата да бъдат предоставени още 197 600 евро, предназначени за издирване на случаите с туберкулоза в отдалечените региони и за масови безплатни медицински прегледи.                 България се намира на междинно ниво в сравнение с високата заболеваемост в страните от Източна Европа и Централна Азия и ниското разпространение на заболяването в страните от Западна Европа. През 2007 г. в страната са регистрирани общо 3052 пациенти, а за 2008 г. са обработени индивидуалните данни на общо 3 175 пациенти, които се верифицират. По данни на СЗО през 2007 г. разпространението на случаите с туберкулозав Европейския регион на СЗО е 54 на 100 000 население.

Още от Медицински новини