Лекарства - z

Лекарственият справочник на Medical.bg ® е създаден за да Ви улесни в търсенето
на информация за определен лекарствен продукт. В каталога ще намерите информация за над 5000 лекарства.
Търговско име
Zaditen | Задитен
Zalain | Залаин
Zantac | Зантак
Zavedos | Заведос
Zeel T | Зил Т
Zeffix | Зефикс
Zeldox | Зелдокс
Zelotrin | Зелотрин
Zenapax | Зенапакс
Zentel | Зентел
Zeplan | Зеплан
Zerit | Зерит
Ziagen | Зиаген
Zidoxer | Зидоксер
Zinacef | Зинацеф
Zinnat | Зинат
Zocor | Зокор
Zodac | Зодак
Zofran | Зофран
Zolarem | Золарем
Zoleptil | Золептил
Zonadin | Зонадин
Zondaron | Зондарон
Zostatin | Зостатин
Zovirax | Зовиракс
Zyllt | Зилт
Zymafluor | Зимафлуор
Zynzol | Зинзол
z
1 2

На вашето внимание

Лекарственият справочник на Medical.bg ™ няма за цел да замества експертни знания и преценка при диагностика и лечение, извършвани от правоспособни в областта на медицината специалисти, а да дава допълнителна информация за наличните лекарствени продукти на българския пазар. Винаги се консултирайте с Вашия лекар и/или фармацевт преди употребата на дадено лекарство.

Екипът на Medical.bg ™ не носи отговорност за точността и актуалността на поместената на сайта информация, тъй като каталога се генерира на базата на официалната публична информация публикувана от Изпълнителна агенция по лекарствата.

Използвайки този лекарствен справочник, Вие се съгласявате с "Условията за ползване на сайта"