Лекарства - v

Лекарственият справочник на Medical.bg ® е създаден за да Ви улесни в търсенето
на информация за определен лекарствен продукт. В каталога ще намерите информация за над 5000 лекарства.
Търговско име
Vestibo | Вестибо
Vicetin | Вицетин
Vinorelbin Actavis | Винорелбин Актавис
Viskaldix | Вискалдикс
Vitamin B1 Sopharma | Витамин Б1 Софарма
Vitamin B6 Sopharma | Витамин Б6 Софарма
Vitopril | Витоприл
Vivace Plus | Вивейс Плюс
Voltaren Dolo | Волтарен Доло
Voltaren Emulgel | Волтарен Емулгел
Vomitusheel | Вомитусхил
Voredanin | Вореданин
Vumon | Вумон
v
1 2

На вашето внимание

Лекарственият справочник на Medical.bg ™ няма за цел да замества експертни знания и преценка при диагностика и лечение, извършвани от правоспособни в областта на медицината специалисти, а да дава допълнителна информация за наличните лекарствени продукти на българския пазар. Винаги се консултирайте с Вашия лекар и/или фармацевт преди употребата на дадено лекарство.

Екипът на Medical.bg ™ не носи отговорност за точността и актуалността на поместената на сайта информация, тъй като каталога се генерира на базата на официалната публична информация публикувана от Изпълнителна агенция по лекарствата.

Използвайки този лекарствен справочник, Вие се съгласявате с "Условията за ползване на сайта"