Лекарства - t

Лекарственият справочник на Medical.bg ® е създаден за да Ви улесни в търсенето
на информация за определен лекарствен продукт. В каталога ще намерите информация за над 5000 лекарства.
Търговско име
Tamiflu | Тамифлу
Tarceva | Тарцева
Tegretol | Тегретол
Tevacristin | Тевакристин
Tevaleptin | Тевалептин
Tobrex | Тобрекс
Tobrex 2x | Тобрекс 2x
Tobrin | Тобрин
Topamax | Топамакс
Topimark | Топимарк
Topirax | Топиракс
Torendo | Торендо
Torendo Q- Tab | Торендо Q- Tab
Torendo Q-Tab | Торендо Q-Tab
Torvacard 10 | Торвакард 10
Tracrium | Тракриум
Tractocile | Трактоцил
Tralgit SR | Тралгит SR
Tramadol Lannacher | Трамадол Ланахер
Tramadol Stada | Трамадол Стада
Tramadol Stada 50 | Трамадол Stada 50
Tramal | Трамал
t
1 2

На вашето внимание

Лекарственият справочник на Medical.bg ™ няма за цел да замества експертни знания и преценка при диагностика и лечение, извършвани от правоспособни в областта на медицината специалисти, а да дава допълнителна информация за наличните лекарствени продукти на българския пазар. Винаги се консултирайте с Вашия лекар и/или фармацевт преди употребата на дадено лекарство.

Екипът на Medical.bg ™ не носи отговорност за точността и актуалността на поместената на сайта информация, тъй като каталога се генерира на базата на официалната публична информация публикувана от Изпълнителна агенция по лекарствата.

Използвайки този лекарствен справочник, Вие се съгласявате с "Условията за ползване на сайта"