Лекарства - r

Лекарственият справочник на Medical.bg ® е създаден за да Ви улесни в търсенето
на информация за определен лекарствен продукт. В каталога ще намерите информация за над 5000 лекарства.
Търговско име
Renovia 10 | Реновиа 10
Renovia 20 | Реновиа 20
Reparil | Репарил
Requiver | Рекуивър
Resperon | Респерон
Retrovir | Ретровир
Revatio | Ревацио
Ribomunyl | Рибомунил
Ridoner | Ридонер
Ridonex | Ридонекс
Rigevidon | Ригевидон
Rileptid | Рилептид
Rimicid | Римицид
Ringer | Рингер
Ringer BAXTER | Рингер Бакстер
Ringer Lactate BAXTER | Рингеp Лактат Бакстер
Ringer Lactate solution | Рингер Лактат Разтвор
Rispolux | Рисполукс
r

На вашето внимание

Лекарственият справочник на Medical.bg ™ няма за цел да замества експертни знания и преценка при диагностика и лечение, извършвани от правоспособни в областта на медицината специалисти, а да дава допълнителна информация за наличните лекарствени продукти на българския пазар. Винаги се консултирайте с Вашия лекар и/или фармацевт преди употребата на дадено лекарство.

Екипът на Medical.bg ™ не носи отговорност за точността и актуалността на поместената на сайта информация, тъй като каталога се генерира на базата на официалната публична информация публикувана от Изпълнителна агенция по лекарствата.

Използвайки този лекарствен справочник, Вие се съгласявате с "Условията за ползване на сайта"