Лекарства - p

Лекарственият справочник на Medical.bg ® е създаден за да Ви улесни в търсенето
на информация за определен лекарствен продукт. В каталога ще намерите информация за над 5000 лекарства.
Търговско име
Pambenzacid | Памбензацид
Panadol Baby | Панадол Бебе
Panzytrat 10 000 | Панцитрат 10 000
Paracetamol Actavis | Парацетамол Актавис
Paracetamol Inbiotech | Парацетамол Инбиотех
Paracetamol Sopharma | Парацетамол Софарма
Paroxat | Пароксат
Paroxetin HEXAL | Пароксетин ХЕКСАЛ
Paroxetine TEVA | Пароксетин Тева
Pausogest | Паузогест
Pavulon | Павулон
Paxiprid | Паксиприд
Penester | Пенестер
Penicillin G Actavis | Пеницилин G Актавис
Penicillin G Sodium Sandoz | Пеницилин G содиум Сандоз
Pentasa | Пентаза
Pentilin | Пентилин
Pentofyllin | Пентофилин
PentoHEXAL 600 | ПентоХЕКСАЛ 600
Pentoxifyllin Actavis | Пентоксифилин Актавис
Pentoxipharm | Пентоксифарм
Percarnil | Перкарнил
Perfalgan | Перфалган
Perindopril Teva | Периндоприл Тева
Perlinganit Loesung | Перлинганит разтвор
p
1 2 3

На вашето внимание

Лекарственият справочник на Medical.bg ™ няма за цел да замества експертни знания и преценка при диагностика и лечение, извършвани от правоспособни в областта на медицината специалисти, а да дава допълнителна информация за наличните лекарствени продукти на българския пазар. Винаги се консултирайте с Вашия лекар и/или фармацевт преди употребата на дадено лекарство.

Екипът на Medical.bg ™ не носи отговорност за точността и актуалността на поместената на сайта информация, тъй като каталога се генерира на базата на официалната публична информация публикувана от Изпълнителна агенция по лекарствата.

Използвайки този лекарствен справочник, Вие се съгласявате с "Условията за ползване на сайта"