Лекарства - l

Лекарственият справочник на Medical.bg ® е създаден за да Ви улесни в търсенето
на информация за определен лекарствен продукт. В каталога ще намерите информация за над 5000 лекарства.
Търговско име
Lindron | Линдрон
Linipril | Линиприл
Lisigamma | Лизигамма
Livial | Ливиал
Lizopril | Лизоприл
Logest | Логест
Lokren | Локрен
Lopedium | Лопедиум
Loratadin Unipharm | Лоратадин Унифрам
Lorinden C | Лоринден C
Lorinden N | Лоринден N
Lorista | Лориста
Ludiomil | Лудиомил
Lyrica | Лирика
Lysthenon | Листенон
l
1 2

На вашето внимание

Лекарственият справочник на Medical.bg ™ няма за цел да замества експертни знания и преценка при диагностика и лечение, извършвани от правоспособни в областта на медицината специалисти, а да дава допълнителна информация за наличните лекарствени продукти на българския пазар. Винаги се консултирайте с Вашия лекар и/или фармацевт преди употребата на дадено лекарство.

Екипът на Medical.bg ™ не носи отговорност за точността и актуалността на поместената на сайта информация, тъй като каталога се генерира на базата на официалната публична информация публикувана от Изпълнителна агенция по лекарствата.

Използвайки този лекарствен справочник, Вие се съгласявате с "Условията за ползване на сайта"