Лекарства - g

Лекарственият справочник на Medical.bg ® е създаден за да Ви улесни в търсенето
на информация за определен лекарствен продукт. В каталога ще намерите информация за над 5000 лекарства.
Търговско име
Gabagamma | Габагамма
Gabaneural | Габаневрал
Gabastad | Габастад
Gabitril | Габитрил
Garasone | Гаразон
Gastrokind | Гастрокинд
Gastropharm | Гастрофарм
Gelofusine | Желофузин
Gelomyrtol | ГелоМиртол
Gelomyrtol forte | ГелоМиртол форте
Gemcitabine Accord | Гемцитабин Акорд
Gemzar | Гемзар
Genexol | Генексол
Gentamicin Actavis | Гентамицин Актавис
Gentamicin Sopharma | Гентамицин Софарма
Gerodorm | Геродорм
Gitrabin | Гитрабин
Glempid | Глемпид
Glepark | Глепарк
Glibenclamide Sopharma | Глибенкламид Софарма
Glimal | Глимал
Glimed | Глимед
Glimegamma | Глимегамма
Gliper | Глипер
Glivec | Гливек
GlucaGen HypoKit | ГлюкаГен ХипоКит
Glucobay | Глюкобай
Glucophage | Глюкофаж
g
1 2

На вашето внимание

Лекарственият справочник на Medical.bg ™ няма за цел да замества експертни знания и преценка при диагностика и лечение, извършвани от правоспособни в областта на медицината специалисти, а да дава допълнителна информация за наличните лекарствени продукти на българския пазар. Винаги се консултирайте с Вашия лекар и/или фармацевт преди употребата на дадено лекарство.

Екипът на Medical.bg ™ не носи отговорност за точността и актуалността на поместената на сайта информация, тъй като каталога се генерира на базата на официалната публична информация публикувана от Изпълнителна агенция по лекарствата.

Използвайки този лекарствен справочник, Вие се съгласявате с "Условията за ползване на сайта"