Лекарства - d

Лекарственият справочник на Medical.bg ® е създаден за да Ви улесни в търсенето
на информация за определен лекарствен продукт. В каталога ще намерите информация за над 5000 лекарства.
Търговско име
Depakine chronosphere | Депакин Хроносфери
Depoxat | Депоксат
Deprexit | Депрексит
Deprexor | Депрексор
Deprexor ER | Депрексор EP
Dercin | Дерцин
Dermazin | Дермазин
Dermocort | Дермокорт
Dermodrin Ointment | Дермодрин Маз
Dermovate | Дермоват
Detralex | Детралекс
Detrusitol | Детрузитол
Dex-Tobrin | Декс-Тобрин
Dexagel | Дексагел
Dexamethason KRKA | Дексаметазон KRKA
Dexamethasone Sopharma | Дексаметазон Софарма
Dexanol | Дексанол
Dexapolcort | Дексаполкорт
Dexofen 25 | Дексофен 25
Dexofen inject | Дексофен инжект
Dextrose intravenous infusion 10% | Декстроза 10% разтвор за интравенозна инфузия
Dextrose intravenous infusion 20% | Декстроза 20% разтвор за интравенозна инфузия
Dextrose intravenous infusion 5% | Декстроза 5% разтвор за интравенозна инфузия
DHC Continus | DHC Континус
d
1 2 3 4 5

На вашето внимание

Лекарственият справочник на Medical.bg ™ няма за цел да замества експертни знания и преценка при диагностика и лечение, извършвани от правоспособни в областта на медицината специалисти, а да дава допълнителна информация за наличните лекарствени продукти на българския пазар. Винаги се консултирайте с Вашия лекар и/или фармацевт преди употребата на дадено лекарство.

Екипът на Medical.bg ™ не носи отговорност за точността и актуалността на поместената на сайта информация, тъй като каталога се генерира на базата на официалната публична информация публикувана от Изпълнителна агенция по лекарствата.

Използвайки този лекарствен справочник, Вие се съгласявате с "Условията за ползване на сайта"