Лекарства - c

Лекарственият справочник на Medical.bg ® е създаден за да Ви улесни в търсенето
на информация за определен лекарствен продукт. В каталога ще намерите информация за над 5000 лекарства.
Търговско име
Corvitol 50 | Корвитол 50
Coryol | Кориол
Cosmegen | Космеген
Cosmofer | КосмоФер
Costi | Кости
Coxtral | Кокстрал
Cozaar | Козар
Cralonin | Кралонин
Crestor | Крестор
Crixivan | Криксиван
Cromorom Adipharm | Кромором Адифарм
Curam | Курам
Curam 375 | Курам 375
Cusicrom 4% | Кузихром 4%
Cutivate | Кутиват
Cyclodynon 4mg | Циклодинон 4mg
Cymevene | Симевен
Cynarix 55 mg | Цинарикс 55 mg
Cynarix Liquid | Цинарикс Сироп
Cyprotol | Ципротол
Cytarabine Stada | Цитарабин Стада
Cytoblastin | Цитобластин
Cytocristin | Цитокристин
Cytoxan | Цитоксан
c
2 3 4 5 6 7 8

На вашето внимание

Лекарственият справочник на Medical.bg ™ няма за цел да замества експертни знания и преценка при диагностика и лечение, извършвани от правоспособни в областта на медицината специалисти, а да дава допълнителна информация за наличните лекарствени продукти на българския пазар. Винаги се консултирайте с Вашия лекар и/или фармацевт преди употребата на дадено лекарство.

Екипът на Medical.bg ™ не носи отговорност за точността и актуалността на поместената на сайта информация, тъй като каталога се генерира на базата на официалната публична информация публикувана от Изпълнителна агенция по лекарствата.

Използвайки този лекарствен справочник, Вие се съгласявате с "Условията за ползване на сайта"