Лекарства - c

Лекарственият справочник на Medical.bg ® е създаден за да Ви улесни в търсенето
на информация за определен лекарствен продукт. В каталога ще намерите информация за над 5000 лекарства.
Търговско име
Chirocaine | Хирокаин
Chloe | Хлое
Chlophazolin | Хлофазолин
Chlornitromycin | Хлорнитромицин
Chlorpromazine Sopharma | Хлорпромазин Софарма
Chlorprothixen 15 Zentiva | Хлорпротиксен 15 Зентива
Chlorprothixen 50 Zentiva | Хлорпротиксен 50 Зентива
Cibacen | Цибацен
Cibadrex | Цибадрекс
Ciclo | Цикло
Ciclosporin Alkaloid | Циклоспорин Алкалоид
Cifran | Цифран
Cilastem | Циластем
Cilest | Цилест
Ciloxan | Цилоксан
Cinnarizin Actavis | Цинаризин Актавис
Cinnarizin Biomeda | Цинаризин Биомеда
Cinnarizin Milve | Цинаризин Милве
Cinnarizin Unipharm | Цинаризин Унифарм
Cinnarizine Sopharma | Цинаризин Софарма
Ciphin 250 | Цифин 250
Ciphin 500 | Цифин 500
Cipralex | Ципралекс
Ciprinol | Ципринол
c
2 3 4 5 6 7 8

На вашето внимание

Лекарственият справочник на Medical.bg ™ няма за цел да замества експертни знания и преценка при диагностика и лечение, извършвани от правоспособни в областта на медицината специалисти, а да дава допълнителна информация за наличните лекарствени продукти на българския пазар. Винаги се консултирайте с Вашия лекар и/или фармацевт преди употребата на дадено лекарство.

Екипът на Medical.bg ™ не носи отговорност за точността и актуалността на поместената на сайта информация, тъй като каталога се генерира на базата на официалната публична информация публикувана от Изпълнителна агенция по лекарствата.

Използвайки този лекарствен справочник, Вие се съгласявате с "Условията за ползване на сайта"