Лекарства - a

Лекарственият справочник на Medical.bg ® е създаден за да Ви улесни в търсенето
на информация за определен лекарствен продукт. В каталога ще намерите информация за над 5000 лекарства.
Търговско име
Anopyrin | Анопирин
Anti-CHF Vaccine | Инактивирана ваксина против Кримска хеморагична треска
Antiallersin | Антиалерзин
Antiapin | Антиапин
Antidepressa | Антидепреса
Antiemetin | Антиеметин
Antimyco-Acid | Антимико-ацид
Antimyco-acid Chemax Pharma | Антимико-ацид Химакс Фарма
Antimyco-acid VT | Антимико-ацид ВТ
Antimyco-Beta | Антимико-бета
Antimyco-beta Chemax Pharma | Антимико-бета Химакс Фарма
Antimyco-Beta VT | Антимико-бета ВТ
Antirhinol | Антиринол
Antistax | Антистакс
Antistenocardin | Антистенокардин
Antitetanus serum Bul Bio | Противотетаничен Серум Бул Био
Antrend | Антренд
Anzemet | Анцемет
Apap | Апап
Apap C Plus | Апап С Плюс
Apap Extra | Апап Екстра
Apap Night | Апап Найт
Aprovel 150 mg | Апровел 150 mg
a
4 5 6 7 8 9 10

На вашето внимание

Лекарственият справочник на Medical.bg ™ няма за цел да замества експертни знания и преценка при диагностика и лечение, извършвани от правоспособни в областта на медицината специалисти, а да дава допълнителна информация за наличните лекарствени продукти на българския пазар. Винаги се консултирайте с Вашия лекар и/или фармацевт преди употребата на дадено лекарство.

Екипът на Medical.bg ™ не носи отговорност за точността и актуалността на поместената на сайта информация, тъй като каталога се генерира на базата на официалната публична информация публикувана от Изпълнителна агенция по лекарствата.

Използвайки този лекарствен справочник, Вие се съгласявате с "Условията за ползване на сайта"