Талус

Талус

От Екип на Medical.BG
Редакция: д-р Пънчев, A.

Талус, глезенна кост: Връзката на глезена се формира от талуса и долната част на тибията и фибулата.