Петно

Петно

От Екип на Medical.BG
Редакция: д-р Пънчев, A.

Петно: До отрова, зараза, или нараняване.