Опашка

Опашка

От Екип на Medical.BG
Редакция: д-р Пънчев, A.

Опашка: 1. Придатък, като опашката на панкреаса. 2. Опашка при животните. Хората също имат опашка, поради наличието на извънщатни сегменти на опашната кост.