Тения дентата

Тения дентата

От Екип на Medical.BG
Редакция: д-р Пънчев, A.

Тения дентата : тения солиум.