Трансартериална хемолиза

Трансартериална хемолиза

От Екип на Medical.BG
Редакция: д-р Пънчев, A.

Трансартериална хемолиза : процедура при която кръвното снабдяване на тумора е блокирано и химиотерапията се прилага директно в тумора. Използва се за лечение на рак на черния дроб.