Т-клeтки, стабилизатор

Т-клeтки, стабилизатор

От Екип на Medical.BG
Редакция: д-р Пънчев, A.

Т-клетки стабилизатор: Тип имунни клетки, наречени също T8 клетки, тези клетки спират имунната реакция, след като са унищожени чуждите организми. T8 клетките са чувствителни към високи концентрации на циркулиращите лимфокин хормони и освобождаването на собствените лимфокини след имунен отговор, сигнализиране всички останали участници да спрат своите атаки. Някои B-клетки остават в готовност да атакуват чуждия организъм ако навлезе отново.