Т-клетка, изчерпване

Т-клетка, изчерпване

От Екип на Medical.BG
Редакция: д-р Пънчев, A.

Т-клетки, изчерпване: Лечение предназначено за унищожаване на Т клетки, които играят важна роля в имунната реакция. Елиминирането на Т клетки от присадка от костния мозък от донор може да намали възможността за реакция на присадката срещу приемателя (от имунната реакция срещу получените тъкани).