Сателитна ДНК

Сателитна ДНК

От Екип на Medical.BG
Редакция: д-р Пънчев, A.

Сателитна ДНК: ДНК, която съдържа много тандеми (не кавички) на кратък повтарящ се основен елемент. Сателитната ДНК се намира в много специфични места в генома (върху хромозоми 1, 9, 16 и Y хромозома на малка кратки направления на хромозоми 13-15 и 21 и 22, както и в близост до центъра от хромозоми).