ТОРС

ТОРС

От Екип на Medical.BG
Редакция: д-р Пънчев, A.

ТОРС: Тежък остър респираторен синдром. Тежка форма на пневмония, която се появява в огнища през 2003 година. Вижте: Тежък остър респираторен синдром.