Рязко дяижение на окото.

Рязко дяижение на окото.

От Екип на Medical.BG
Редакция: д-р Пънчев, A.

Виж : рязко дяижение на окото.