Рандомизирани клинични изпитания

Рандомизирани клинични изпитания

От Екип на Medical.BG
Редакция: д-р Пънчев, A.

Рандомизирани клинични изпитания: Клинично проучване, в което участниците са подбрани на случаен принцип за различни лечения. Вижте също: рандомизирано контролирано проучване.