Случаен

Случаен

От Екип на Medical.BG
Редакция: д-р Пънчев, A.

Случаен: процесът, чрез който резултатите се определя единствено от шанса, например чрез монета. Рандомизирано контролирано проучване е клинично изпитване, което включва най-малко един тест на лечение и един за контрол на лечението приложено чрез случаен процес, като например използване на таблица на случайни числа.