Радиус

Радиус

От Екип на Medical.BG
Редакция: д-р Пънчев, A.

Радиус: В анатомията радиуса е по-малката от двете кости на палеца от страната на предмишницата.