Радиотерапия

Радиотерапия

От Екип на Medical.BG
Редакция: д-р Пънчев, A.

Радиотерапия: Лечение на заболяване с йонизиращо лъчение. Също така наречено лъчева терапия. Лъчелечение при което високо енергийни лъчи се използват за разрушаване на раковите клетки, което ги кара да спрат да се делят и нарастват. Специалист в лечението на рак с лъчение се нарича онкологист. Както хирургията, така и лъчевата терапия е локално лечение; тя засяга раковите клетки само в третираните зони. Радиация може да идва от специална машина (външни лъчения). Тя може също да идва от имплант (малък контейнер с радиоактивен материал), поставен директно във или в близост до тумора (вътрешна радиация). Някои пациенти получават двата вида лъчева терапия. Външната радиационна терапия обикновено се предоставя на амбулаторна основа в болница или клиника, например, 5 дни в седмицата в продължение на няколко седмици. Пациентите не са радиоактивни по време или след лечение. За вътрешна лъчева терапия, пациентът обикновено остава в болницата за няколко дни. Тъй като нивото на радиация е най-високо по време на престоя в болницата, пациентите да не могат да посетят или се посещават само за кратко време. След като имплантанта се отстранява, няма радиоактивност в организма. Размерът на радиацията в постоянен имплант е на безопасно ниво преди пациентът да напусне болницата. Страничните ефекти на лечението зависят от дозата и от организма, който се лекува. Най-честите странични реакции са умора, кожни реакции (като например обрив или зачервяване) в третираните зони, както и загуба на апетит. Радиационна терапия може да доведе до спад в броя на белите кръвни клетки.