Радионуклиди

Радионуклиди

От Екип на Medical.BG
Редакция: д-р Пънчев, A.

Нестабилната форма на химичен елемент,  изразяващ се в емисиите на ядрено лъчение. Също така наречен радиоизотоп.