Радиоизотоп

Радиоизотоп

От Екип на Medical.BG
Редакция: д-р Пънчев, A.

Версия на даден химичен елемент, който е с нестабилно ядро и излъчва радиация по време на неговото разпадане до стабилна форма. Радиоизотопите имат важни приложения в медицинската диагностика, лечение и научни изследвания.