Радиочестотна идентификация

Радиочестотна идентификация

От Екип на Medical.BG
Редакция: д-р Пънчев, A.

Радиочестотна идентификация: (RFID) е система за дистанционно извличане и съхраняване на данни. Маркера за радиочестотната идентификация може да е малък стикер, който може да бъде приложен към даден обект. Етикета съдържа антена, която може да получи и даде отговор на запитването от радиочестотното идентификационно приемно-предавателно устройство. Повечето етикети за радиочестотна идентификация в употреба днес, неямат свое собствена захранване.