Радиационен

Радиационен

От Екип на Medical.BG
Редакция: д-р Пънчев, A.

Радиационен: 1. Лъчи на енергия. Гама лъчи и рентгенови лъчи са два от видовете енергийни вълни, които често се използват в медицината. 2. Използването на енергията на вълните за диагностика или лечение на заболяване. Вижте също и: облъчвания.