Лъчева терапия, стереотактична

Лъчева терапия, стереотактична

От Екип на Medical.BG
Редакция: д-р Пънчев, A.

Лъчева терапия, стереотактична: Употребата на редица прецизно насочени лъчи на йонизиращи лъчения, всеки идва от различни посоки и попада в конкретна точка, давайки радиационно лечение на това място.