Радиационен пневмонит

Радиационен пневмонит

От Екип на Medical.BG
Редакция: д-р Пънчев, A.

Радиационен пневмонит: възпаление на белите дробове в резултат на радиация. Въпреки че лъчението може да бъде от различни източници, включително и аварии, днес то обикновено е от лъчева терапия. Радиационния пневмонит обикновено се случва след облъчване за лечение на рак на гърдата или гръдния кош. Радиационен пневмонит обикновено се проявява 2 седмици до 6 месеца след приключване на лъчевата терапия. Симптомите включват задух при активност, кашлица и температура.  Радиационния пневмонит често е обратим с лекарства, които намаляват възпалението. Радиационната фиброза обикновено е необратима.