Лъчение по време на бременност

Лъчение по време на бременност

От Екип на Medical.BG
Редакция: д-р Пънчев, A.

Лъчение по време на бременност. Вижте: пренатална радиационна експозиция.