Гроздовиден

Гроздовиден

От Екип на Medical.BG
Редакция: д-р Пънчев, A.

Описателен термин за нещо, което е в куп или връзка. От латински "racemus".  Значение "клъстер или банда, особено на гроздето."