Петдесетгодишен

Петдесетгодишен

От Екип на Medical.BG
Редакция: д-р Пънчев, A.

Петдесетгодишен: Някой на възраст петдесет години. Вижте също: Възраст от десетилетие.