Квазидоминант

Квазидоминант

От Екип на Medical.BG
Редакция: д-р Пънчев, A.

Модела на наследство, които изглежда се дължи на доминантен белег, но в действителност се дължи на либидото на лице, което е с рецесивно разстройство (с две копия на един ген причиняващи заболяването) с някой, който е асимптоматична превозвач (с едно копие на същия ген, но без симптоми).