Куасидиплоид

Куасидиплоид

От Екип на Medical.BG
Редакция: д-р Пънчев, A.

Описание на клетки, които изглежда са обичайни цели две множества от 23 хромозоми, но не са. Много от злокачествените клетки са куасидиплоиди. Също така наречени псевдодиплоиди.