Количествени

Количествени

От Екип на Medical.BG
Редакция: д-р Пънчев, A.

Да се налага да правим нещо с количеството или със сумата. Вижте също качествени.