Качество на живот

Качество на живот

От Екип на Medical.BG
Редакция: д-р Пънчев, A.

Важно внимание в медицинското обслужване, качеството на живот се отнася до способността на пациента да се ползва с нормален живот и дейности. Някои медицински лечения могат сериозно да увредят качеството на живот без значителна полза, а други значително да го повишат.