Лабораторен доклад с недостатъчна проба

Лабораторен доклад с недостатъчна проба

От Екип на Medical.BG
Редакция: д-р Пънчев, A.

Лабораторен доклад, количеството на пробата на който не е достстъчно за да се направи изследването..