ККЖГ

ККЖГ

От Екип на Medical.BG
Редакция: д-р Пънчев, A.

Качество на коригиране на живота за  година. Например една година към леглото може да има стойност равна на 0,5ККЖГ, спрямо 1 за година в добро здраве и активност.