Дебела мембрана

Дебела мембрана

От Екип на Medical.BG
Редакция: д-р Пънчев, A.

Дебела мембрана. В множествено число е pachymeninges.