Дебелокож

Дебелокож

От Екип на Medical.BG
Редакция: д-р Пънчев, A.

1. Дебелокож . 2. Чрез разширяване, безчувствен.