Когато е необходимо

Когато е необходимо

От Екип на Medical.BG
Редакция: д-р Пънчев, A.

Съкращението означаващо "когато е необходимо" (от латински "pro re nata", за повод който е възникнал, тъй като обстоятелствата го изискват, ако е необходимо). Едно от редица съкращения на латински термини, които традиционно са били използвани в предписания.