От, през устата

От, през устата

От Екип на Medical.BG
Редакция: д-р Пънчев, A.

Съкращение значещо от устата, през устата (от латински "per os", от устата). Едно от редица съкращения на латински термини, които традиционно са били използвани в предписания.