П. бактерия свързана с главата

П. бактерия свързана с главата

От Екип на Medical.BG
Редакция: д-р Пънчев, A.

П. бактерия:  бактерия сега известна като Burkholderia cepacia. Вижте: Burkholderia cepacia.